Hersenschudding door een bedrijfsongeval?

Na hersenschudding door bedrijfsongeval meestal meteen financiële schade